Pantarijn Wageningen

Opbrengst Bergrace naar Vluchtelingenwerk in Wageningen en omgeving

Pantarijn hoopt en verwacht dat in dit Jubileumjaar van de school (25 jaar Pantarijn en 150 jaar Wagenings Lyceum) veel leerlingen en medewerkers deelnemen aan de laatste  Bergrace by Night.

Mentoren en LO-docenten proberen zoveel mogelijk leerlingen enthousiast te maken om mee te doen. Medewerkers die mee gaan lopen en iedereen in hun omgeving proberen mee te krijgen. Enthousiasme bij het ondersteunen van degenen die mee gaan lopen: sportieve leerlingen, medewerkers die hun nek uitsteken.

Pantarijn sponsort elke leerling, die zich inschrijft voor de Bergrace. De opbrengst hiervan komt ten goede aan drie organisaties die zich inzetten om Nieuwkomers te helpen de weg te vinden in de omgeving van de scholen van Pantarijn:

  • Vluchtelingenwerk Oost Nederland begeleidt o.a. mensen in de twee AZC’s die Wageningen kent in de procedure waarmee zij een verblijfsstatus in Nederland aanvragen. Best moeilijk vanwege taalbarrières, ingewikkelde juridische vragen en het wantrouwen tegen overheids- en politiediensten die vluchtelingen in de herkomstlanden hebben opgebouwd. Vluchtelingenwerk ondersteunt ook vluchtelingen enige tijd als ze eenmaal een verblijfsstatus hebben gekregen bij het vinden van huisvesting, het leren van de taal, het zoeken naar werk, het snappen van de organisatie van de gezondheidszorg, het je aanmelden bij de gemeente, kortom het vinden van de weg in de Nederlandse samenleving. Vluchtelingenwerk werkt samen met de beide andere organisaties en kan, vooral voor extra activiteiten voor kinderen, een extraatje goed gebruiken.
  • Welkom in Wageningen is een plaatselijke stichting die met 50 vrijwilligers hand- en spandiensten levert voor Vluchtelingenwerk, vluchtelingen en statushouders. Denk aan taallessen op de AZC’s, activiteiten voor peuters op de AZC’s, fietslessen en fietsuitleen voor de AZC-bewoners en statushouders, vervoer naar het stadscentrum voor bewoners van het AZC aan de Keijenbergseweg, Maatjes zoeken voor statushouders die helpen met het de weg vinden in onze georganiseerde samenleving. Welkom in Wageningen organiseert ook gesprekken tussen Wageningse burgers en Nieuwkomers, om het ijs te breken, om koudwatervrees weg te nemen, om elkaar te leren kennen en naar elkaars verhalen te luisteren. Dat helpt om misverstanden te voorkomen en nabuurschap in de benen te helpen. Welkom in Wageningen wordt ondersteund door fondsen en giften, maar heeft donaties hard nodig om haar ambities vorm te geven
  • Vluchteling onder Dak is een organisatie die zich in de regio richt op vluchtelingen die (nog) geen verblijfstitel hebben gekregen. Zij worden niet aan hun lot overgelaten, maar intensief begeleid naar een nieuw perspectief: terugkeer, door migratie of alsnog een nieuwe procedure in Nederland. Dat vergt dat zij in die trajecten voorzien worden van een klein leefgeld, van juridische ondersteuning en, als het extra kwetsbare mensen betreft (gezinnen met minderjarige kinderen en mensen die in de war zijn) tijdelijke huisvesting. VOD wordt ondersteunt door de regiogemeenten, maar is ook aangewezen op giften en donaties.

Zoals gezegd: de drie organisaties richten zich op opvang, ondersteuning en integratie van vluchtelingen, werken intensief samen en zijn (min of meer groten-) deels afhankelijk van giften en donaties uit de samenleving.